Polityka prywatności

Zapewniamy, że dane osobowe podawane firmie Organicum w momencie składania zamówienia służą nam wyłącznie do sprawnej realizacji zakupu kosmetyków.

Udostępnione nam dane podlegają pełnej ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będące w posiadaniu Organicum nie są dalej udostępniane innym podmiotom, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie,
bądź jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. W każdej chwili, mają Państwo prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich korekcji lub ich usunięcia.

Organicum.pl może przesłac na adres poczty elektronicznej użytkownika wiadomości związane z ofertą handlową sklepu.
Zamawiający ma prawo odmówić przyjmowania takiej korespondencji.