Regulamin

Warunki ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego www.organicum.pl jest: Organicum, Przemysław Sozański, ul. Malachitowa 34, 91-360 Łódź, NIP: 9471218677, REGON: 100722138, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem.
2. Sklep internetowy Organicum prowadzi sprzedaż wysyłkową kosmetyków ekologicznych i naturalnych na terenie Polski. Wszystkie kosmetyki w ofercie sklepu są oryginalne i pochodzą z legalnych źródeł dystrybucji.
3. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie www.organicum.pl.

Dane osobowe
4. Rejestracja na stronie www.organicum.pl jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych użytkownika. Dane osobowe klientów służą do realizacji zamówień. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, dane użytkowników Sklepu podlegają ochronie. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich korekty i usunięcia.
5. Organicum.pl może przesłac na adres poczty elektronicznej użytkownika wiadomości związane z ofertą handlową sklepu. Zamawiający ma prawo odmówić przyjmowania takiej korespondencji.

Zamówienie
6. Zamówienia można składać drogą elektroniczną, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Organicum.pl zastrzega sobie możliwość ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Z oferty sklepu może skorzystać każda osoba, która zarejestruje swoje dane osobowe w formularzu zamówienia wypełnianego na stronie Sklepu.
7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie, w sposób zgodny ze stanem faktycznym, i wysłanie formularza zamówienia. Organicum.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz odstąpienia od realizacji, gdy podane dane budzą wątpliwość co do rzetelności zamówienia.
8. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu przez klienta, zwanego dalej Zamawiającym.
9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w następny dzień roboczy po dniu, w którym zamówienie zostało złożone, a w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni, chyba, że z Zamawiającym został uzgodniony inny termin.
10. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie produktowej, zmiany cen prezentowanych produktów oraz zmiany lub odwoływania promocji i ofert specjalnych. W przypadku zmiany ceny Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje nowej ceny, zamówienie na dany produkt nie będzie zrealizowane.
11. Zamawiający ma prawo do zmiany lub anulowania zamówienia przed wysłaniem przez Sklep towaru. W tym celu należy skotaktować się z osobą realizującą zamówienia pod numerem telefonu komórkowego: 609 126 955.
12. Informacje znajdujące się na stronie www.organicum.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wszelkie informacje o produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71k.c. zgodnie z postanowiniami niniejszego regulaminu i na warunkach podanych w opisach produktów w chwili składania zamówienia.
13. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży następuje w momencie pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

Płatności
14. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
15. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
• przy odbiorze przesyłki kurierowi lub pracownikowi Poczty (tzw. za pobraniem),
• przelewem bankowym na konto Sklepu (mbank, nr 83 1140 2004 0000 3002 6310 2251, Organicum, ul. Malachitowa 34, 91-360 Łódź). Na przelewie prosimy podać numer zamówienia.
• kartą płatniczą. Transakcje kartą płatniczą są realizowane za pośrednictwem portalu płatności.pl.
16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura VAT zostanie wystawiona na prośbę Zamawiającego po uprzednim otrzymaniu wszystkich potrzebnych danych.

Dostawa
17. Organicum.pl przesyła zakupiony towar do Zamawiającego przesyłką poleconą Poczty Polskiej lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka zwykła Poczty Polskiej nie jest polecana i można z niej skorzystać tylko po uprzednim kontakcie ze Sklepem oraz na odpowiedzialność Zamawiającego.
18. Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę za przesyłkę. Z opłatami można zapoznać się na stronie “dostawa” (http://www.organicum.pl/dostawa.html)
19. Opłata za przesyłkę może zostać czasowo zawieszona w ramach działań promocyjnych Sklepu.
20. Koszt przesyłki jest wliczony w kwotę pobrania.
21. Zamówienia na kwotę przekraczającą 190zł zostaną przesłane do Zamawiającego na koszt Sklepu, nie dotyczy to przesyłek ‘za pobraniem’.
22. O dokonaniu wysyłki Zamawiający jest informowany za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną.

Reklamacje
23. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzana w obecności doręczyciela na okoliczności uszkodzenia mechanicznego oraz kompletności zamówienia. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu są rozpatrywane tylko po sporządzeniu protokołu szkody w obecności kuriera lub pracownika poczty. Protokół podpisany przez Zamawiającego i doręczyciela jest koniecznym warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Organicum.pl z tytułu uszkodzenia bądź kradzieży towarów z przesyłki. Zamawiający proszony jest w takiej sytuacji o niezwłoczny kontakt ze Sklepem na numer telefonu komórkowego: 609 126 955.
24. Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep może: nie uznać reklamacji i odesłać na koszt Zamawiającego reklamowany produkt, uznać reklamację i wymienić na produkt pełnowartościowy, uznać reklamację i zaproponować wybór innych, dostępnych w sklepie produktów, uznać reklamację i zwrócić pieniądze.
25. W przypadku uznania reklamacji, koszty dostawy reklamowanych produktów jest niezwłocznie zwracany Zamawiającemu.
26. Zgodnie z ‘Ustawą z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’, Zamawiający może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Towar taki zostanie przyjęty tylko i wyłącznie gdy będzie przesłany w oryginalnym opakowaniu, z kompletną zawartością, a sam produkt nie został otwarty ani nie nosi śladów użytkowania. Zwroty należy przesyłać na adres Sklepu: Organicum, ul. Malachitowa 34, 91-360 Łódź, z dołączonym dowodem sprzedaży. Jeżeli zwrot zostanie przyjęty, Sklep zwraca zamawiającemu równowartość zapłaconej ceny produktu na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku sprzedaży na podstawie faktury VAT, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury korygującej zostanie przesłana do Klienta listem priorytetowym. Po otrzymaniu od Zamawiającego kopii faktury korygującej, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto w ciągu 7 dni roboczych.
27. Nie przyjmujemy przesyłek przesłanych do Sklepu za pobraniem.

Inne
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.